ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ

            ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของประเทศไทย เป็น ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอแม่สาย อยู่ที่ตำบลเวียงพางคำ ทิศเหนือจรดแม่น้ำสายซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศพม่า ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และประเทศพม่า โดยมีด่าน ชายแดนไทยพม่าเรียกว่า"ด่านแม่สาย"สามารถผ่านด่านข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าได้โดยมีแม่น้ำสายเป็นพรหมแดนทางธรรมชาติ