รูปภาพกิจกรรม

กีฬาสี ปี63

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 1-3 และระดับ ปวส.1-2 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ในหัวข้อ เรียนรู้ทันโลกโซเชียล และ กิจกรรมนันทนาการ

โครงการอบรมตามสาขาการตลาด เรื่อง การบริการสู่การขยายฐานการตลาดลูกค้า

สาขาการท่องเที่ยว จัดอบรม อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยคุณกันทรากร สุวนัง พนักงานต้อนรับบนเครื่อง สายการบิน Air China company Beijing China