ผลงานนักเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดทำโครงการวันภาษาไทยขึ้น โดยมีนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมได้มีการถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน และได้มอบรางวัลการแข่งขันคัดลายมือ และวาดรูปวรรณคดีไทย ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกาาแม่สาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ระดับภาค ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าจากใยกัญชงพันธุ์RPF1และใยไผ่พันธุ์โมโซ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย โดย นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขัน โครงการนักสู้กู้อากาศ จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม NC2K และทีม Air is Life และครูผู้ควบคุม

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดนวัตกรรม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน"